تبلیغات
همه چیز ... - كربلا از نگاه آمار و ارقام
 
همه چیز ...
ابراز عقاید درباره همه چیز ولی با رعایت ادب و احترام
اگرچه واقعه كربلا از بارزترین موضوعات تاریخی است اما با توجه به روایت های تاریخی و منابع مربوط به این حادثه عظیم، گاهی اختلافات واضحی در نقل حوادث و وقایع به چشم می خورد و با وجود این می بینیم كه برخی روایات واقعه عاشورا را با وضوح و صداقت بیشتری روایت می كنند. از این رو برآن شدیم كه برخی اطلاعات و ارقام مربوط به این واقعه عظیم را ارائه كنیم
به گزارش العالم؛قیام امام حسین (ع) از روزی كه بیعت با یزید را نپذیرفت تا روز عاشورا ۱۷۵ روز به طول انجامید كه از این زمان، ۱۲ روز در مدینه و ۴ ماه و ۱۰ روز در مكه و ۲۳ روز در راه مكه تا كربلا و ۸ روز در كربلا (دوم تا دهم محرم) سپری شد.

امام حسین (ع) ۱۸ منزلگاه میان مكه و كوفه را برای رسیدن به كربلا پشت سر گذاشت. فاصله میان هر دو منزلگاه ۳ فرسخ بود. تعداد منزلگاه های میان كوفه تا شام كه اهل بیت (ع) در حال اسارت از آنها گذر كردند ۱۴ منزلگاه بود.

طبق روایت شیخ مفید ۱۲ هزار نامه از كوفه برای امام حسین (ع) فرستاده شد و در آنها از ایشان برای سفر به این شهر دعوت به عمل آمد. تعداد كسانی كه در كوفه با مسلم بن عقیل بیعت كردند ۱۸، ۲۵ و ۴۰ هزار نفر روایت شده است.

تعداد شهدای كربلا از فرزندان ابوطالب كه نامشان در زیارت ناحیه مقدسه نیامده است ۱۳ نفر است. با احتساب ۳ تن از كودكان بنی هاشم كه در این واقعه شهید شده اند، مجموع شهدای بنی هاشم به ۳۳ تن می رسد:
۳ تن از فرزندان امام حسین (ع)-۹ تن از فرزندان امام علی (ع)-۴ تن از فرزندان امام حسن (ع)-۱۲ تن از فرزندان عقیل-۴ تن از فرزندان جعفر

تعداد شهدایی كه اسامی آنان در زیارت ناحیه مقدسه و برخی منابع دیگر ذكر شده به استثنای امام حسین (ع) و شهدای بنی هاشم ۸۲ تن ذكر شده كه نام ۲۹ تن دیگر هم در منابع جدیدتر آمده است. یاران امام حسین (ع) از كوفه كه به شهادت رسیدند ۱۳۸ نفر بودند.

تعداد سرهایی كه از كربلا به كوفه آورده و بین قبایل تقسیم شد ۷۸ سر، و نحوه توزیع آن به این صورت بود:
قیس بن الاشعث رییس بنی كنده ۱۳ سر - شمر بن ذی الجوشن رییس هوزان ۱۲ سر - قبیله بنی تمیم ۱۷ سر-قبیله بنی اسد ۱۷ سر-قبیله مذحج ۶ سر-اشخاص از قبایل دیگر ۱۳ سر. این سرها را به عنوان غنیمت می گرفتند تا با با دادن سرها به یزید پاداش بگیرند.

عمر حضرت امام حسین (ع) در زمان شهادت ۵۷ سال بود.

۳۳ زخم نیزه، ۳۴ ضربه شمشیر و چند زخم دیگر از حماسه عاشورا به پیكر مبارك حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وارد شد.

۱۰ نفر با اسبهای خود بر پیكر مطهر امام حسین (ع) تاختند.

نیروهای ارتش كوفه كه برای جنگ با امام حسین (ع) آمدند ۳۳ هزار نفر بودند كه در ابتدا ۲۲ هزار نفر ثبت شده بود.
عمر بن سعد و همراهانش ۶هزار نفر - سنان و همراهانش ۴هزار نفر - عروه بن قیس و همراهانش ۴هزار نفر - شمر و همراهانش ۴هزار نفر - شبث بن ربعی و همراهانش ۴هزار نفر.

سپس این عده به افراد مزبور ملحق شدند:

یزید بن ركاب الكلبی و همراهانش ۲هزار نفر - الحصین بن نمیر و همراهانش ۴ هزار نفر - المازنی و همراهانش ۳ هزار نفر - نصر المازنی و همراهانش ۲ هزار نفر.

مهمترین شهدای عاشورای حسینی
حضرت علی اكبر (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت قاسم بن حسن (ع)، عبدالله بن حسن (ع)، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید ریاحی و زهیر بن قین.همچنین مسلم بن عقیل و هانی بن عروه قبل از واقعه عاشورا به شهادت رسیدند.

در روز عاشورا سر عبدالله بن عمیر الكلبی، عمرو بن جناده و عابس بن ابی شبیب الشاكری در كنار سر امام حسین (ع) بود. امام حسین (ع) در آن روز در كنار سر مسلم بن عوسجه، حر، واضع رومی، جون، حضرت عباس (ع)، حضرت علی اكبر (ع) و حضرت قاسم (ع) نشست. پیكر مطهر حضرت علی اكبر (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و عبد الرحمن بن عمیر در روز عاشورا قطعه قطعه شد.

مادران شهدا
مادران ۸ تن از شهدا، در روز عاشورا در كربلا حضور داشتند و شاهد شهادت فرزندانشان بودند كه عبارتند از: رباب مادر علی اصغر، حضرت زینب، مادرعون بن عبدالله بن جعفر، رمله مادر قاسم بن الحسن (ع)،بنت شلیل الجلیلیه مادر عبدالله بن الحسن، رقیه بنت علی (ع) مادر عبدالله بن مسلم، عبده بنت عمرو بن جناده مادر محمد بن ابی سعید بن عقیل، ام وهب مادر عبدالله بن وهب الكلبی. همچنین بر اساس برخی روایات، لیلا، مادر علی اكبر(ع) كه البته حضور ایشان در كربلا ثابت نشده است.

شهدایی كه به سن بلوغ نرسیده بودند
در كربلا، ۵ نوجوان شهید شدند كه هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند. این شهیدان عبارتند از:
علی اصغر، عبدالله بن الحسن، محمد بن ابی سعید بن عقیل،قاسم بن الحسن (ع)، عمرو بن جناده الانصاری

صحابه رسول خدا
در روز عاشورا، ۵ تن از اصحاب پیامبر اكرم (ص) به شهادت رسیدند، كه عبارتند از:
انس بن حرث الكاهلی، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، هانی بن عروه، عبدالله بن بقطر العمیری

غلامان و برده ها
۱۵ تن از غلامان، در ركاب امام حسین (ع) شهید شدند كه عبارتند از:
نصر و سعد از غلامان امام علی (ع)، مُنجِح غلام امام حسن (ع)، اسم و قارب از غلامان امام حسین (ع)، الحرث غلام حمزه، جون غلام ابوذر، رافع غلام مسلم ازدی، سعد غلام عمر الصیداوی،سالم غلام بنی المدینه، سالم غلام العبدی، شوذب غلام شاكر،شیب غلام الحرث الجابری، واضح غلام الحرث السلمانی، این ۱۴ تن در كربلا، در ركاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند، اما سلمان غلام امام حسین (ع) به دستور امام، راهی بصره شده بود و در آن جا به شهادت رسید.

اسیرانی از یاران امام حسین (ع)
۲ تن از یاران امام حسین (ع)، ابتدا به اسارت در آمدند و سپس به شهادت رسیدند، كه این دوتن عبارتند از:
سوار بن منعم، منعم بن ثمامه الصیداوی

یارانی كه بعد از امام حسین (ع) به شهادت رسیدند
چهار تن از یاران امام حسین (ع)، پس از او به شهادت رسیدند، كه عبارتند از:
سعد بن الحرث و برادرش ابوالحتوف، وسوید بن ابی مطاع (كه زخمی شده بود) و محمد بن ابی سعید بن عقیل

یارانی كه در حضور پدرشان به شهادت رسیدند
هفت تن از یاران امام حسین (ع) در حضور پدرشان به شهادت رسیدند، كه عبارتند از:
علی اكبر، علی اصغر، عمرو بن جناده، عبدالله بن یزید
مجمع بن عائذ، عبدالرحمان بن مسعود

زنانی كه خواهان شركت در جنگ شدند:
پنج تن از زنان، به قصد حمله یا اعتراض به خصم، از خیمه های امام حسین (ع) بیرون شتافتند، كه عبارتند از:
كنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب، همسر عبدالله الكلبی، مادر عبدالله الكلبی، حضرت زینب بنت علی (س)، مادر عمرو بن جناده

 زن شهید
در كربلا، یك زن در ركاب اباعبدالله (ع) به شهادت رسید. این زن ام وهب نام داشت كه همسر عبدالله بن عمیر الكلبی بود.

زنانی كه در واقعه كربلا حاضر بودند
در واقعه كربلا در روز عاشورا، چند زن حضور داشتند كه عبارتند از:
حضرت زینب، ام كلثوم، فاطمه، صفیه، رقیه و ام هانی كه همگی دختران امیرالمومنین (ع) بودند. فاطمه و سكینه كه دختران حضرت امام حسین (ع) بودند. رباب، عاتكه، مادر محسن بن الحسن، دختر مسلم بن عقیل، فضه النوبیه كنیز امام حسین (ع) و ام وهب بن عبدالله.
نوع مطلب : تاریخی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:19
We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on.
You have done a formidable process and our whole group
can be grateful to you.
یکشنبه 15 مرداد 1396 00:40
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
جمعه 13 مرداد 1396 12:41
There's certainly a great deal to know about this subject.
I really like all of the points you made.
جمعه 6 مرداد 1396 19:51
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each
time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Thanks!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 20:00
I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this site
is genuinely pleasant.
جمعه 17 آبان 1392 17:25
سلام این مطالب وبلاگت رو خودت مینویسی؟ خوشحال میشم باهات تبادل لینک داشته باشم . این میتونه آغاز یه همکاری جدید باشه
جمعه 17 آبان 1392 12:03
سلام خوبی؟ وبلاگ خیلی خوبی داری.خوشحالم وبلاگ تو را پیدا کردم.من هم یه سایت دارم و براش دنبال مدیر میگردم.همچنین اگه تو سایت فعال باشی جایزه هم میدیم. اگه خواستی به سایتم یه سر بزن.همچنین اگه دوست داشتی میتونیم با هم تبادل لینک کنیم http://www.forumbax.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیمشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
اسباب بازی فکری آموزشی ساختنی | پازل | سرگرمی

كد موسیقی برای وبلاگ

فروشگاه کیف
 
 
بالای صفحه